Doświadczenie

Psychoterapia:

Szpital MSWiA w Szczecinie
Poradnia Zdrowia Psychicznego (psychoterapia indywidualna), Oddział Dzienny Psychiatryczny (psychoterapia grupowa)

Stowarzyszenie Feniks
psychoterapia/poradnictwo

Klinika Psychiatrii PAM w Szczecinie
terapeuta zajęciowy

NZOZ Monar Babigoszcz
psychoterapeuta/ instruktor terapii uzależnień

Socjoterapia:

Socjoterapia dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

NZOZ Monar Babigoszcz
Fundacja „Akademia Edukacyjna”
Dom Dziecka nr 2 „Zielony Dwór”
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczecinie

 

Psychoedukacja/ zajęcia kulturotwórcze

Koordynacja i realizacja projektów artystycznych dla młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Ośrodek Teatralny Kana
NZOZ Monar Babigoszcz
Fundacja „Akademia Edukacyjna”
Stowarzyszenie Feniks

Praktyka własna

Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etycznego zawodu psychoterapeuty ( PDF ).

Moja praca jest pod stałą superwizją.