Psychoedukacja

 

Zajęcia o charakterze edukacyjno - artystycznym- kierowane są do osób młodych, będących w okresie adolescencji, czyli w czasie poszukiwania/ budowania własnej tożsamości, systemu wartości będących równocześnie w poczuciu, obaw, dylematów i trudności natury fizycznej i psychicznej.Osób mierzących się z  podejmowaniem ważnych dla siebie decyzji i wyborów zawodowych.

Kultura i sztuka często budzi ciekawość i chęć posmakowania, ale z różnych przyczyn jest niedostępna. Prócz wyobrażenia i intuicji młody człowiek nie ma możliwości zweryfikowania swoich pomysłów, umiejętności i kompetencji. Odpowiedzią na te potrzeby są proponowane zajęcia.

 

Adresaci warsztatów to osoby:

 stające przed wyborem studiów i interesujących się sztuką i kulturą (filmem, muzyką, teatrem, tańcem),

 pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

 będące w kryzysie dojrzewania

 nie mające pomysłu na wypełnienie czasu wolnego – „Alternatywa na nudę”

 ciekawe innych ludzi

 

struktura zajęć;

 

zajęcia prowadzone są w grupie zamkniętej. Odbywają się w formie 2-3 dniowych spotkań w okresie 3 miesięcy albo w formie cyklu dwutygodniowego.

 

Cel zajęć:

 

 rozwój osobisty i grupowy

 poznawanie, odkrywanie i zgłębianie wiedzy i umiejętności artystycznych

 uwrażliwianie na różne obszary sztuki i kultury

 możliwość „sprawdzenia się” w kontekście podjęcia decyzji co do kierunku edukacji/ kształcenia zawodowego .