Socjoterapia

 

    Socjoterapia  to propozycja dla młodych  ludzi, stawiających swoje pierwsze kroki w dorosłym życiu. Forma pracy nastawiona  na rozwój, korygowanie zachowań i działań, które sprzyjają szeroko pojętej patologii lub jako forma wspierania - samorozwoju, może też być realizowana komplementarnie. Dzieje się to za pośrednictwem grupy, która jest tu głównym czynnikiem leczącym.

 

   Bezpośrednia forma pomocy między psychoterapią a treningiem personalnym. Przyjmująca postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych,  które uczestniczą w budowaniu relacji międzyludzkich np. umiejętność wyrażania własnych emocji (stworzenie przestrzeni odreagowywania napięć), empatia, współpraca w grupie etc.

Socjoterapia adresowana jest do młodych ludzi realizując następujące cele:

 

aspekt terapeutyczny:

pomoc osobom:

 - borykającym  się z problemami osobistymi i życiowymi

-  wymagającym leczenia z zaburzeń zachowania , nadpobudliwości/zahamowania

-  będącym  w okresie buntu wobec rodziców

-  nieradzącym sobie z zachowaniami biernymi – agresywnymi

- doświadczającym poczucia osamotnienia/ izolacji, poczucia winy, krzywdy lęku, gniewu i złości

 

aspekt edukacyjny/poznawczy:

 

rozpoznawanie emocji

mechanizmy uzależnień

umiejętność przekazywania własnej wiedzy,

uczenie się pełnienia określonych ról

choroby/ zagrożenia społeczne

nabywanie wiedzy o sobie samym

 

aspekt rozwojowy:

 

odkrywanie własnych potrzeb ( marzenia, wyobrażenia, potrzeba aprobaty, intymności, przynależności, aktywności społecznej, ale też potrzeba niezależności i autonomii ,

szukanie form ich zaspakajania

rozwijanie indywidualnych zainteresowań

podejmowanie zagadnień ważnych dla określonej grupy wiekowej

wzmacnianie własnej samooceny, poczucia wartości

 

 

Struktura:

 

praca w grupie zamkniętej – czas w zależności od proponowanego bloku tematycznego od 3 miesięcy do 2 lat. (spotkania mają formę 2 dni )